Polityka prywatności serwisu iboi.pl prowadzonego przez firmę Profit

W dokumencie tym opisane są zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Definicje

 • Serwis - strona internetowe iboi.pl wraz ze wszystkimi działami i usługami oferowanymi w jej ramach.
 • RODO - (General Data Protection Regulation, GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu iboi.pl jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Wiejska 72 D, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 632-114-07-07, REGON 273421632.

3. Przetwarzane dane

Przetwarzamy dane, które podajesz nam korzystając z oferowanych w ramch Serwisu usług, np.: zakładając konto, dodając ogłoszenie sprzedaży pojazdu, wysyłając ogłoszenie na portale ogłoszeniowe, itd. Zakres danych przetwarzanych w ramach poszczególnych usług jest różny, a część danych podawana jest opcjonalnie w zależności od Twoich potrzeb i woli.

Przetwarzamy również automatycznie dane techniczne, które pozostawiasz poruszając się w ramch Serwisu, w szczególności adres IP Twojego urządzenia, informacje o rodzaju przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, odwiedzonych stronach, czasie trwania wizyty, logowaniu.

W przypadku, gdy korzystasz z usług rejestracji/logowania przez forum dyskusyjne forum.auto.com.pl, przetwarzamy również identyfikatory Twojego profilu w tym systemie, aby zapewnić działanie mechanizmów autoryzacji i logowania.

Przetwarzamy również dane analityczne, statystyczne, adresowe i kontaktowe dostarczane przez zewnętrznych dostawców usług, np. Google, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, podmioty dostarczające bazy firm potencjalnych klientów.

4. Nie pozyskujemy danych od dzieci poniżej 16 lat.

Serwis dedykowany jest dla klientów w wieku powyżej 16 lat, w związku z powyższym nie przetwarzamy danych osób poniżej szesnastego roku życia. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja wykrycia wprowadzenia danych przez osobę do 16 roku życia, dane będą usuwane.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i unijnym.
Twoje dane wykorzystujemy w szczególności:
 • Gdy zawieramy z Tobą umowę na realizację danej usługi i ją realizujemy. Umowa zawierana jest w momencie akceptacji regulaminu.
  Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, czyli świadczenia usług.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo (np. kontrola dostępu do usług wymagających logowania), dokonywać pomiarów statystycznych, ulepszać działanie systemu, dostosowywać usługi do Twoich potrzeb, wykrywać błędy, prowadzić działania marketingowe i promować usługi własne, analizować skuteczność kampanii marketingowych. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 • Aby realizować usługi marketingowe na rzecz naszych zaufanych partnerów oraz podmiotów trzecich. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne.
 • W celach podatkowych i rachunkowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania danych

 • Jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę - do momentu jej wycofania lub ograniczenia.
 • Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (3 lata lub 6 lat),
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Dane przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (m.in. dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, sieci reklamowe). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z instrukcjami Administratora, w określonym zakresie, z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

W przypadku korzystania z usług Serwisu dane będą przekazywane wybranym przez Ciebie podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmy ubezpieczeniowe, firmy oferujące kredyty samochodowe, firmy sprzedające części samochodowe, itp.), gdy skorzystasz z formularzy zapytania w sprawie wyżej wymienionych produktów. Analogicznie w przypadku skorzystania z formularza kontaktu z ogłoszeniodawcą w dziale giełdy samochodowej, Twoje dane zostaną przekazane ogłoszeniodawcy.

Dane mogą być udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach organom ścigania, oraz podmiotom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

8. Informacje dostępne publicznie

Zwracamy uwagę na to, że dane osobowe, które udostępniasz w ramach niektórych usług są ze swojej natury dostępne publicznie (np. dane kontaktowe i treści opisów w ogłoszeniach sprzedaży pojazdów). Prosimy mieć to na uwadze.

9. Przekazywanie danych poza EOG

Zdecydowana większość naszych partnerów ma swoje siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Jednakże niektóre podmioty (np. Google, Facebook) mogą przetwarzać dane zarówno w ramach EOG, jak i poza nim. Weryfikujemy tego typu partnerów pod kątem gwarancji wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

10. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Odnośnie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych.
 • Sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Twoim zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych.
 • Usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania.
 • Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub Tobie.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Z prawa tego można skorzystać w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Generalnie możliwość skorzystania z powyższych praw jest bezpłatna. W przypadkach jednak żądań nieuzasadnionych, nadmiernych, uporczywych, RODO przewiduje możliwość pobrania pewnej opłaty.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy użyć formularza kontaktu lub skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta.

11. Zaufani partnerzy

Korzystając z usług iboi.pl masz możliwość wysyłki ogłoszeń na portale z ogłoszeniami motoryzacyjnymi. Portal www.auto.pl / auto.com.pl jest również własnością firmy „PROFIT” Agnieszka Walendzik, natomiast pozostałe portale są własnością firm trzecich i przetwarzanie danych osobowych w ich ramach odbywa się zgodnie z ich politykami bezpieczeństwa:

12. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz mechanizmów łączenia danych z działów portalu i serwisów w celach marketingowych aby kierować do Ciebie bardziej dopasowane komunikaty marketingowe.